Hvilke regler er der for kloakarbejde?    

 • DS 432 og en del andre tillæg.

Hvad er tegnene på at der brud på ens kloakrør?   

 • Fugt / lugt / rotter.

Hvad betyder vandsprægning?   

 • Utæt vandrør – varme rør.

Hvad er fordelen ved en kloakseparering?

 • At spildevandet ledes i den rette mængde til vores rensningsanlæg, således vi ikke sender regnvandet igennem disse.

Hvornår benytter man en tv-inspektion af kloak?  

 • Når man har et driftsproblem eller formoder der er en skade på kloakken.

Hvor ofte skal man have foretaget en kloakrensning?  

 • Man anbefaler at rense sit regnvandssystem en gang årligt, spildevand skal kun renses hvis der er driftsproblemer.

Hvor ofte skal man have foretaget en kloakservice?

 • Kun ved driftsstop / altså stoppet kloak eller som en del af den årlige rengøring af sit regnvandssystem.

Hvad er jeres gode råd til at vedligeholde ens kloak?

 • Hold øje med den drift, rens regnvandssystemet.

Hvornår vælges der at gøre brug af kloakspuling?

 • Når der er driftstop.

Hvilke problemer kan en slamsugning klare?

 • De fleste driftstop kan en slamsuger løse.

Hvilke problemer kræver akut kloakservice?

 • Stoppet kloak / driftstop.

Hvordan udfører I rottebekæmpelse?  

 • Med muldvarpe piller eller med en maskine der udvikler en godkendt røg til bekæmpelse.

Hvordan bekæmper man muldvarper?  

 • Ved kontinuerligt at udlægge piller eller benytte maskinen.

Hvilke former for entreprenørarbejde udfører I?

 • Vi udfører alt inden for entreprenørarbejde.

Hvorfor skal man kontakte en entreprenør?

 • De kan hjælpe med alt. 

Hvorfor er det vigtigt at vælge en autoriseret kloakmester?

 • Det er lovpligtigt at benytte til kloakarbejde.

 

Entreprenør

Hos René Mathiassen A/S har vi igennem årene udført alle slags opgaver inden for jord, kloak, anlæg, belægning og betonarbejde.

Rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.

Kloak

Som autoriseret kloakmester udfører vi totalløsninger på alt kloakarbejde fra alm. reparationer og nybyggeri hos private og industri samt det åbne land.