Separere kloak og regnvand I alm husholdning

Der kan være god fornuft i at adskille spildevand fra regnvand.

I mange kommuner er det kutyme at adskille regnvand og spildevand, hvis der er problemer med kloakledningerne.

Ved at gøre det belastes kloakledningerne mindre og man vil kunne undgå problemer med oversvømmede kloaker.

Autoriseret arbejde

Arbejde, der omfatter etablering af eller indgreb i spildevandsanlæg, må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Det er vi!

Ofte er der meget ringe skriftlig dokumentation af de gamle rørlægninger. Derfor kræver kloak seperation en grundig undersøgelse og kortlægning før opgaven påbegyndes.
Dette kan vi gøre UDEN at hele haven skal graves op.

  • Vi kan hjælpe med rørføring og separation på grunden ført frem til det stik der er stillet til rådighed I fælleskloaksystemet. (Offentlige)
  • Vi rådgiver om rørstørrelse og dybde samt om hvor meget af de gamle røranlæg der kan genbruges.
  • Vi laver selve ledningsarbejdet og dokumenterer det udførte ved indsendelse af “som-udført tegning” til kommunen.
  • Vi kan også være behjælpelige med rådgivning eller udførsel hvis man er interesseret I at etablere en faskine til overfladevandet.

 

Kontakt os så ser vi på dit projekt

Har din husstand fået påbud eller ønsker du at skille kloak og overfladevand, kan vi hjælpe dig igennem hele projektet. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon: 70 20 22 22, eller på mail: rene@rene-mathiassen.dk, så tager vi en dialog om dit næste projekt.

Entreprenør

Hos René Mathiassen A/S har vi igennem årene udført alle slags opgaver inden for jord, kloak, anlæg, belægning og betonarbejde.

Rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.

Kloak

Som autoriseret kloakmester udfører vi totalløsninger på alt kloakarbejde fra alm. reparationer og nybyggeri hos private og industri samt det åbne land.