Bannernymere2 4 Bannernymere 5 1 2 3

Kloak separering

Separere kloak og regnvand I alm husholdning

Der kan være god fornuft i at adskille spildevand fra regnvand.

I mange kommuner er det kotyme at adskille regnvand og spildevand, hvis der er problemer med kloakledningerne.

Ved at gøre det belastes kloakledningerne mindre og man vil kunne undgå problemer med oversvømmede kloaker.

Autoriseret arbejde
Arbejde, der omfatter etablering af eller indgreb i spildevandsanl æg, må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Det er vi!

Ofte er der meget ringe skriftlig dokumentation af de gamle rørlægninger. Derfor kræver kloakseperation en grundig undersøgelse og kortlægning før opgaven påbegyndes.
Dette kan vi gøre UDEN at hele haven skal graves op.

  • Vi kan hjælpe med rørføring og seperation på grunden ført frem til det stik der er stillet til rådighed I fælleskloaksystemet. (Offentlige)
  • Vi rådgiver om rørstørrelse og dybde samt om hvor meget af de gamle røranlæg der kan genbruges.
  • Vi laver selve ledningsarbejdet og dokumenterer det udførte ved indsendelse af “som-udført tegning” til kommunen.
  • Vi kan også være behjælpelige med rådgivning eller udførsel hvis man er interesseret I at etablere en faskine til overfladevandet.

Kontakt os så ser vi på dit projekt…

Har din hustand fået påbud eller ønsker du at skille kloak og overfladevand kan vi hjælpe dig igennem hele projektet.Kontakt

Entreprenør René Mathiassen A/S
Stokagervej 17
8240 Risskov

CVR: 20 45 27 81

Tlf. 70 20 22 22
Bil. 40 45 50 89
Fax. 86 17 22 04
Email. rene@rene-mathiassen.dk

' Certificeret af Byggeriets kvalitetskontrol logo

Rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.


Læs mere om Rotter
link til rottebekæmpelse

Entreprenør

Hos René Mathiassen A/S har vi igennem årene udført alle slags opgaver inden for jord, kloak, anlæg, belægning og betonarbejde.


Læs mere om Entreprenør
Entreprenør i Risskov og Århus

Vognmand

Hos René Mathiassen A/S har vi også en mindre vognmandsforretning. Vores lastbiler er nyere og moderne, klar til at løse alle slags opgaver.


Læs mere om Vognmand
Vognmand i Aarhus og Risskov link