Når du vælger Rene Mathiassen A/S vælger du samtidig en ansvarlig miljøhåndtering

Alle opgravede materialer afleveres på godkendte depotpladser til genanvendelse.
Alt affald bortskaffes ligeledes korrekt

Også vores interne miljøhåndtering er i højsædet. bla vaskes alle vore biler og maskiner på en særlig vaskeplads, som er tilsluttet intern olieudskiller med oliestop

Sikker miljøhåndtering – Det er Rene Mathiassen A/S !

Entreprenør

Hos René Mathiassen A/S har vi igennem årene udført alle slags opgaver inden for jord, kloak, anlæg, belægning og betonarbejde.

Rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.

Kloak

Som autoriseret kloakmester udfører vi totalløsninger på alt kloakarbejde fra alm. reparationer og nybyggeri hos private og industri samt det åbne land.