René Mathiassen A/S sikring i forhold til Persondataforordningen GPDR

I forbindelse med den nye GDPR/persondataforordning, pr. 25. maj 2018, kan oplyses at René Mathiassen A/S (som Dataansvarlig) efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.

Persondata og anvendelse

Vi indhenter og anvender kun de nødvendige personoplysninger (jf. alm. personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6) i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af vores kunde og leverandørforhold.

Det gælder i relation til virksomheders ansatte/repræsentanter såvel som private kunder samt enhver kontakt med tredjepart der er nødvendige i forbindelse med udførslen af ordre, tilbudsgivning mm.

Oplysningerne omfatter; navn, evt. firmatilknytning og titel, adresse, telefonnr. og e-mail. Men også nødvendig billede dokumentation for sikring af gældende krav i forhold til anden lovgivning.

Retten til indsigt

Vi gør opmærksom på følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, René Mathiassen A/S behandler:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Sikkerhedsforanstaltninger

René Mathiassen A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

René Mathiassen A/S anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirus-procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser.

Entreprenør

Hos René Mathiassen A/S har vi igennem årene udført alle slags opgaver inden for jord, kloak, anlæg, belægning og betonarbejde.

Rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.

Kloak

Som autoriseret kloakmester udfører vi totalløsninger på alt kloakarbejde fra alm. reparationer og nybyggeri hos private og industri samt det åbne land.